جمعه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۰

‎...
دیگر چیزی نمانده
طاقت من
یک کبریت بکشم
تمام می‌شود …

عباس معروفی

هیچ نظری موجود نیست: