یکشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۱

حرفاى چند تا آدم حسابى!!!

مردان مجرد زنان را بهتر از مردان متأهل مى‌شناسند وگرنه آنها هم ازدواج مى‌کردند!
«هـ . ل . منکن»

انسان يگانه حيوانى است که تا وقتى طعمه خود را نخورده با او خيلى دوستانه رفتار مى‌کند!
«ساموئل باتلر»

عشق کور نيست، عشق بيشتر مى‌بيند نه کمتر، ولى چون بيشتر مى‌بيند حاضر است کمتر ببيند.
«وليوس گوردون»

مرديكه زن مى‌گيرد خط بطلانى بر گذشته خويش و زنى كه شوهر مى‌كند، خط بطلانى بر آينده خويش مى‌كشد!
«سينكلر لويس»