دوشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۱

يه حرفاى ديگه از يه آدماى ديگه!!!

در عشق پيروز کسى است که پاى به فرار مى‌نهد!
«ناپلئون»

دانشگاه تمام استعدادهاى افراد از جمله بى‌استعدادى آنها را آشکار مى‌کند.
«آنتوان چخوف»

در اين دنيا فقط دو تراژدى وجود دارد، يکى آنست که آنچه را که مى‌خواهيم به دست نياوريم و ديگرى آنست که آنچه را که مى‌خواهيم به دست بياوريم.
«اسکار وايلد»

یکشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۱

رنگين کمان

رنگين کمان پاداش کساني است که تا آخرين قطره زير باران بمانند....