پنجشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۳

عشق

عشق ما را به سر كوچه و بازار كشاند....

سه‌شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۸۳

سبز باشيم...

سبزى جنگلها،
نرمش آب روان،
آبى درياها،
آسمان آبى،
دل ما مى‌تپد از بهر زمين، سبز باشيم با هم....