چهارشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۸

سوختن

من نمي‌گويم سمندر باش يا پروانه باش
گر به فكر سوختن افتاده‌اي مردانه باش...