پنجشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۰

نگاه تو

تو نگاهت را به من بده
من دلم تا هميشه مال تـــو...

یکشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۰

روز مبادا

حالا كه دلت با دلم نيست
من هم دلتنگي‌هايم را درون صندوقچه‌اي مي‌گذارم
تا روز مبادا
.
شايد تا آن روز، دلتنگِ دلتنگي‌هايم شوی
....

جمعه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۰

‎...
دیگر چیزی نمانده
طاقت من
یک کبریت بکشم
تمام می‌شود …

عباس معروفی

تنهايي

تنها كه باشی و دلتنگ
مي‌بينی كه آسمان هم برای ما خودش را گرفته
...

جمعه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۰

روزگار

دل بگسل از جهان که جهان پایدار نیست
واثق مشو به او که به عهد استوار نیست

در طبع روزگار وفا و کرم مجوی
کین هر دو مدتی است که در روزگار نیست

رو یار خویش باش و مجو یاری از کسی
کاندر دیار خویش بدیدیم یار نیست

نومید شو ز هر که توانی و هرچه هست
کامیدهای باطل ما را شمار نیست

عطاروار از همه عالم طمع ببر
کاندر زمانه بهتر ازین هیچ کار نیست

شنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۹۰

كشف كلمه، بزرگترين كشف انسان است و كشف سكوت بزرگترين كشف انسان شدن

شنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۰

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی...
«نلسون ماندلا»

دزدی مال و دزدی دین

گویند روزی دزدی در راهی ، بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود.
آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند.
او را گفتند: چرا این همه مال را از دست دادی؟
گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می‌کند.
و من دزد مال او هستم، نه دزد دین.
اگر آن را پس نمی‌دادم و عقیده صاحب آن مال، خللی می‌یافت؛ آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.